Podrobnosti záznamu

Název
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Skoček, Jaroslav Valečka
Další názvy
    Cretaceous lithoevents in the Moravo-Silesian Beskydy Mts. and Subbeskydy area (Czechoslovakia)
Autor
    Skoček, Vladimír, 1934-
    Valečka, Jaroslav, 1943-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 1
Strany
    s. 17-28
Rok
    1991
Poznámky
    1 tab., 1 sch.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    eustáze
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída
    křída-svrchní
    litoeventy
    litologie
    Moravskoslezské Beskydy
    sedimentologie
    sedimenty mořské
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Severomoravský kraj
Klíčové slovo
    Beskyd
    Křídě
    Litoeventy
    Moravskoslezských
    Pahorkatiny
    Podbeskydské
Abstrakt (česky)
   V beskydské křídě reprezentované godulským vývojem slezské jednotky se projevuje vztah mezi faciálním vývojem a globálními transgresními a regresními fázemi. Výraznější je tento vztah ve svrchní křídě. S regresními fázemi koincidují mocnější sekvence se slepenci, výrazná erozívní rozhraní a delší hiáty. Analýza ukázala, že i hlubokovodní beskydská křída se vyvíjela pod vlivem oscilací mořské hladiny, hlavně během vrchní křídy. Další možnosti paralelizace by mohlo poskytnout porovnání litoeventů s výraznými změnami v rozšíření fauny a s geochemickými, paleomagnetickými a jinými anomáliemi. Podrobné studium vhodných profilů může zpřesnit naši představu o sedimentaci křídového útvaru ve střední Evropě v návaznosti na eustatické pohyby a další globální události
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012