Podrobnosti záznamu

Název
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Maštera
Další názvy
    Litological revision of Lower Cambrian clastics from borehole Měnín-1
Autor
    Maštera, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 59-63
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    jílovec
    kambrium-spodní
    litofacie
    litologie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pískovce
    revize
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Měnín (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-43
    Klastik
    Litologická
    Měnín-1
    Revize
    Spodnokambrických
    Šlapanice
    Vrtu
Abstrakt (anglicky)
   Paleontological analysis of green-grey sandstones from Měnín-1 borehole enables to assign them to the Lower Cambrian. Until recently, several authors have considered these sandstones to be basal siliciclastics sediments of Devonian age since they are overlain by Devonian carbonates. He sandstones from the Měnín-1 borehole are subdivided into the lower "feldspar-bearing" layer and the upper, structurally more mature layer containing predominantly monocrystalline quartz grains. It is probable that petrographically similar sediments of Lower Cambrian age occur also in Borotice HV-604 borehole situated south of Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012