Podrobnosti záznamu

Název
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Pašava, Hans Peter Schönlaub
Další názvy
    Lithology and geochemistry of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps (Austria)
Autor
    Pašava, Jan
    Schönlaub, Hans Peter
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 157-160
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    břidlice černá
    chemismus hornin
    Graptolithina
    mezinárodní spolupráce
    sedimentologie
    silur
Geografické jméno
    Rakousko
Klíčové slovo
    Alpách
    Břidlic
    Geochemie
    Graptolitových
    Karnských
    Litologie
    Rakousko
    Silurských
Abstrakt (anglicky)
   The distribution of major and trace elements in Silurian graptolitic shales of the Carnic Alps suggests important changes of depositional environment. With the beginning of the Silurian transgression and progressing subsidence, mostly chemically mature "siliceous" shales with generally higher Zr values were deposited in normal marine environment. The character of sedimentation has rapidly changed during Wenlock when chemically less mature calcareous shales together with carbonate dominated. The termination of basinal subsidence in Upper Silurian (Ludlow-Přídolí), has resulted in the deposition of chemically well mature graptolithic shales. Sulphidic graptolitic shales were mostly deposited inrestricted marine environment (low O2 concentrations) with local periods of inhospitable bottom conditions (little or no O2 was present and H2S may have been continually or intermittently present).
   These facies can be classfied as metalliferous black shales and represent a potential environmental harm especially in areas where carbonate lithology is missing
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012