Podrobnosti záznamu

Název
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Kobr, Rosa María Valcarce, Novo A. Rodríguez
Další názvy
    Geofyzikální měření v hydrogeologických vrtech pánve Cuenca Sur de la Habana, Kuba
Autor
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Rodríguez, Novo A.
    Valcarce, Rosa María
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 3
Strany
    s. 353-365
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    filtrační vlastnosti
    hydrodynamika
    hydrogeologická struktura
    interpretace dat
    kapacitní vlastnosti
    karotáž
    voda podzemní
    výpočet zásob
Geografické jméno
    Kuba
Klíčové slovo
    Basin
    Cuba
    Cuenca
    Habana
    Hydrogeological
    Logging
    Wells
Abstrakt (česky)
   Použití geofyzikálních měření v hydrogeologických vrtech umožnilo posoudit zásoby sladkých podzemních vod ve střední části pánve, tvořící jižní část provincie La Habana. V článku se popisuje metodika zpracování geofyzikálních měření ze 14 vrtů. Výsledkem zpracování údajů je vykreslení litologického řezu vrtů, ocenění jílovitosti, kavernóznosti a pórovitosti vrstev a stanovení hydrodynamických parametrů /mineralizace podle hloubky, rychlost filtrace napříč vrtem, mocnost produktivní zvodně a čerpatelné množství sladké vody/
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012