Podrobnosti záznamu

Název
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
Další názvy
    Location of historical mining shaft by microgravity survey
Autor
    Blecha, Vratislav
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    7
Rok
    2008
Výraz tezauru
    gravity modeling
    gravity survey
    undermined area
Klíčové slovo
    Důlní
    Historické
    Lokalizace
    Mikrogravimetrie
    Pomocí
    šachty
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický průzkum poddolovaného území v Horním Městě u Rýmařova
Abstrakt (anglicky)
   Gravity survey of undermined area in Horní Město by Rýmařov
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012