Podrobnosti záznamu

Název
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    s. 213-222
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Localization of acoustic emission in anisotropic velocity field
    Rozsah: 10 s.
    Řada stavební. Souběžný název : Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    acoustic emission
    anisotropy
    location of event
    seismoacoustic event
    source localization
    velocity model
Klíčové slovo
    Akustické
    Anizotropním
    Emise
    Jevů
    Lokalizace
    Prostředí
Abstrakt (česky)
   Náplní příspěvku je vývoj metody pro lokalizaci jevů akustické emise v anizotropním rychlostním prostředí a analýza přesnosti této metody vzhledem k přesnosti vstupních parametrů, rychlostního modelu a přesnosti určení příchodu podélných vln. Jako rychlostní model anizotrčopního prostředí byl využit trojosý elipsoid vzniklý aproximací dat ultrazvukového prozařování.
Abstrakt (anglicky)
   the questions of influence of a velocity model and accuracy of P-wawe first arrival times on the seismoacoustic events foci localization are analyzed. It was found out that the velocity model can be approximated by a triaxial ellipsoid. Current velocity ellipsoid results from measured ultrasonic sounding data. The accuracy of automatic picking of P-wave first arrivals performed by Vallen software and by method of moment picker is discussed. New localization approaches were tested and applied for testing on migmatite samples.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012