Podrobnosti záznamu

Název
    Lower and Middle Ordovician trilobite associations of Perunica: From shoreface endemicity to offshore uniformity (Prague Basin, Czech Republic)
Další názvy
    Spodno a středně ordovické trilobitové asociace Peruniky: Z příbřežní endemicity do uniformity v hlubších polohách (pražská pánev, Česká republika)
Autor
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Mergl, Michal
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Advances in Trilobite Research. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2008/06/16 ; Toledo
Výraz tezauru
    Ordovician, trilobites, palaeoecology, depth relations.
Klíčové slovo
    Associations
    Basin
    Czech
    Endemicity
    Lower
    Middle
    Offshore
    Ordovician
    Perunica
    Prague
    Republic
    Shoreface
    Trilobite
    Uniformity
Abstrakt (česky)
   Zhodnocena je evoluce spodno- a středně ordovických trilobitových asociací Peruniky. Obecným trendem při postupném zahlubování pánve je posun od příbřežní endemicity do uniformity v hlubších partiích pražské pánve. Trilobitové asociace pražské pánve jsou nově (re)definovány a krátce popsány v prostoru a čase.
Abstrakt (anglicky)
   The evolution of the Lower and Middle Ordovician trilobite associations of the Microcontinent Perunica are evaluated. The general trend from the shoreface endemicity to offshore uniformity is apparent. Several trilobite associations are newly (re)defined and shortly described in space and time.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014