Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čížek, Otomar Köppl, Miroslav Krejčíř, Petr Krmíček, Radmila Pekárková
Další názvy
    Bentonity spodního miocénu karpatské předhlubně na jižní Moravě
Autor
    Čížek, Pavel
    Köppl, Otomar
    Krejčíř, Miroslav
    Krmíček, Petr
    Pekárková, Radmila
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Vol. 76, no. 1-2
Strany
    s. 105-114
Rok
    1991
Poznámky
    4 obr.,2 fot.,3 tab.1 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    karpatská neogenní předhlubeň
    ložisko bentonitu
    miocén-spodní
    montmorillonit
    technologické vlastnosti
    vlastnosti technologické
Geografické jméno
    Chvalovice
    ČSFR-Morava
    Ivančice
    Réna
    Šatov
Klíčové slovo
    Bentonites
    Carpathian
    Foredeep
    Lower
    Miocene
    Moravia
    Southern
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012