Podrobnosti záznamu

Název
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Autor
    Buchtele, Jaroslav
    Kříž, Vlastimil
    Roubíček, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Energetika
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 11
Strany
    s. 351-353
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Can present power engineering do without coal? 1. General trend: Transfer of electricity production from coal power plants to nuclear sources and gradual increase of heat and electricity production from recoverable energy resources
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    coal
    energy
    nuclear energy
Klíčové slovo
    Do
    Elektráren
    Elektřiny
    Energetiku
    Energie
    Jaderných
    Nárůst
    Obecný
    Obnovitelných
    Pozvolný
    Provozovat
    Přesun
    Současnou
    Tepla
    Trend
    Uhelných
    Uhlí
    Výroby
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Zvýšený skleníkový efekt je důsledek výroby energie z fosilních zdrojů. Výroba elektřiny z jádra přispívá ke snížení emisí CO2. Využití obnovitelných zdrojů v dlouhodobé perspektivě vykazuje pozvolný růst. Ve výhledu na r. 2030-2050 je racionální výroba energie většinově "mixem" z jádra a uhlí.
Abstrakt (anglicky)
   Increasing greenhouse effect is the result of fossil resources utilization for energy production. Nuclear energy contributes to decrease of CO2 emission. Using of renewable energy resources gradually increase in longtime outlook. The energy production in years 2030-2050 will be based on mix coal/nuclear energy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012