Podrobnosti záznamu

Název
    The main condition using present production wells on extracted oil/gas structures for liquid waste injection
Další názvy
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů