Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování české části dyjské klenby
Údaj o odpovědnosti
    Petr Batík
Další názvy
    Mapping of the Bohemian part of the Dyje Dome
Autor
    Batík, Petr, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 18
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    fáze tektonická
    metamorfika
    moravikum
    tektonika regionální
    vrásnění prekambrická
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Dyjákovice
    Hnánice
    Vranov
    Znojmo
Klíčové slovo
    části
    české
    Dyjské
    Klenby
    Mapování
Abstrakt (česky)
   V dyjské klenbě, zasahující na území 8 listů mapy 1:25 000, byly mapováním rozlišeny biotitické granity dyjského masívu, staurolit-granátické svory lukovské jednotky, s různými vložkami, a leukokrátní bítešská ortorula. Stavba moravika vznikla při třech metamorfně-deformačních procesech, v intraproterozoické, svrchnoproterozoické (patrně asturské) fázi.Rozhodující pro stavbu území i stupeň metamorfozy byla svrchnoproterozoická fáze, v mladopaleozoické fázi došlo k retrográdní metamorfoze a tektonické redukci
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012