Podrobnosti záznamu

Název
    Mapové dílo Carta Geologica (1806) S. Staszica
Další názvy
    The Map Serie Carta Geologica (1806) of S. Staszice
Autor
    Čejchanová, Alena
    Kozák, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
Strany
    10
Poznámky
    Akce: 2009/09/09 ; Slovenský národný archív
Výraz tezauru
    mapa geologická, historie geologie, biografie, mapování
Klíčové slovo
    1806
    Carta
    Dílo
    Geologica
    Mapové
    Staszica
Abstrakt (česky)
   Mapa S. Staszice datována rokem 1806 je svým charakterem, grafickým provedením a obsahem mimořádná. Za zmínku stojí především rozsah mapovaného území, kartografické zobrazení, geologická interpretace a doplňující přílohy. Mapovaná plocha všech čtyř mapových listů činí zhruba 1 milion km2. Z kartografického hlediska je zajímavá kombinace kopečkové metody a současně zobrazení výškových parametrů krajiny. Z geologického pohledu je dílo zajímavé použitím jednak obsáhlé číselné legendy a jednak samostatnou legendou, která člení a interpretuje území, na základě představ tehdejší neptunistické teorii o vývoji Země. Součástí toho souboru je i grafická příloha s geologickými řezy a doplňující text. Hlavním cílem a záměrem autorů tohoto příspěvku je informovat o tomto významném díle především odbornou veřejnost.
Abstrakt (anglicky)
   The Map Serie Carta Geologica (1806) of S. Staszice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014