Podrobnosti záznamu

Název
    Maps of engineering geological zoning for urban development
Další názvy
    Mapy inžinierskogeologického rajónovania pre účely urbanizácie