Podrobnosti záznamu

Název
    Mapy energií v Atlase krajiny České republiky
Autor
    Kolejka, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 6
Strany
    s. 292-297
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: SK/600/1/03, GA MŽP, CZ
    Překlad názvu: Energy maps in Landscape Atlas of Czech Republic
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    energy
    Landscape atlas of Czech Republic
    map
Klíčové slovo
    Atlase
    České
    Energií
    Krajiny
    Mapy
    Republiky
Abstrakt (česky)
   V Atlase krajiny ČR jsou zařazeny rovněž mapy různých forem energie. Analytické mapy pojednávají geotermální, radiační a geomagnetickou a gravitační pole, energii georeliéfu, jednotkového vodního toku, větrnou a sluneční na základě dat poříených v terénu. Další mapa zobrazuje areály různé schopnosti potenciální vegetace akumulovat energii. Syntetické mapy jsou dvojího typu: 1) mapa areálů různých typů přírodní energetické násobenosti území, 2) individuálních přírodních energetických regionů, jakožto specifických kombinací disponibilních energetických zdrojů. Mapy mohou být využity pro strategická rozhodování. Mohou motivovat investory a plánovače, na podrobné úrovni nutno data upřesnit.
Abstrakt (anglicky)
   Various maps of natural forms of energy are represented in the new Czech atlas to be released in the short time. Analytic (monothematic) maps of geothermal energy, geomagnetic, radiometric and gravitation fields, energy of georelief, energy of unitary water stream, wind and solar energy are presented based on field measurements. Also the ability of potential forest vegetation to energy accumulation was computed and displayed in the separate map. Two synthetic maps: 1) typology of natural energetic areas, and 2) natural energetic regions present summarized information analytic information about individual natural energy forms, as well as about energy accumulated in fertile chernozem soils and in irrenewable fossil sources. Analytic and synthetic maps can be deployed in the process of strategic decision making both on national and regional level. These maps play the motivation role for investors and planners on local level where detail data verification is necessary.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012