Podrobnosti záznamu

Název
    Mathematical properties of the georelief from the viewpoint of geometrie forms and its modelling by approximating functions of two variables
Další názvy
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných