Podrobnosti záznamu

Název
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
Další názvy
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Zagoršek, Kamil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    .Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2007/06/15 ; Bratislava
Výraz tezauru
    Bryozoa, Lower Badenian, Carpathian Foredeep
Klíčové slovo
    Karpatská
    Mechovkový
    Miocén
    Předhlubeň
    VK-1
    Vranovice
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Diverzita a množství mechovek v sedimentem spodního badenu v rámci vrtu VK-1 Vranovice odpovídá okolním lokalitám s vyjímkou určité partie vrtu (hl. 35,0 m). Jejich nabohacení v této části vrtu lze interpretovat jako "mechovkový event".
Abstrakt (anglicky)
   Abundant relics of Bryozoa were recognized within the Lower Badenian deposits of the drill hole VK-1 Vranovice. This can be interpreted as "Bryozoa event".
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012