Podrobnosti záznamu

Název
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
Autor
    Beran, L.
    Dvořák, L.
    Hlaváč, Jaroslav
    Horsák, M.
    Juřičková, L.
    Vrabec, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta
Svazek/č.
    Roč. 8, -
Strany
    s. 205-228
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: Molluscs of the Český Les Mts. - I.: Selected localities in the northern part (Western Bohemia)
    Rozsah: 23 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bivalvia
    Clausilia bidentata
    Gastropoda
Klíčové slovo
    části
    Čechy
    Českého
    Lesy
    Lokality
    Měkkýši
    Severní
    Vybrané
    Západní
Abstrakt (česky)
   Malakozoologickým výzkumem bylo doloženo 88 druhů měkkýšů, mezi nimiž se vyskytovaly boreoalpinské prvky, vedle nich pak prvky s těžištěm výskytu společně v Alpách a Karpatech a ve střední a východní Evropě. Zároveň bylo shledáno, že typické karpatské prvky do Českého lesa nepronikají. Na základě výskytů západoevropského plže Balea perversa a atlantické Clausilia bidentata lze konstatovat, že oblast Českého lesy je již pod vlivem atlantického, resp. (sub)atlantického klimatu.
Abstrakt (anglicky)
   Malacozoological investigation confirmed 88 molluscan species with the important portion of Boreo-Alpine, Alpine-Carpathian and Mid-East European elements, while typical Carpathian molluscan species totally absent. The mails Balea perversa and Atlantic species Clausilia bidentata refer that the Český les Mts. is under the atlantic, respectively (sub)-atlantic climate conditions.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012