Podrobnosti záznamu

Název
    Měkkýši v údolí Pstružného potoka u Hartmanic (Šumava)
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta
Svazek/č.
    Roč. 8, -
Strany
    s. 167-180
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: Molluscs of the Pstružný Potok valley near the Hartmanice village (Bohemian Forest)
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bulgarica cana
    Columella aspera
    Gastropoda
Klíčové slovo
    Hartmanic
    Měkkýši
    Potoka
    Pstružného
    Šumava
    údolí
Abstrakt (česky)
   Malakozoologickým výzkumem byl zjištěn ohrožený druh plže Bulgarica cana vedle horských druhů Discus ruderatus, Clausilia cruciata a Semimax kotulae, přestože studované lokality v údolí Pstružného potoka byly v rozmezí 655 až 770 m n. m. Na základě zjištěných údajů je předložen komentář k plži Columella aspera, který je tímto typickým indikátorem oligotrofních lesních stanovišť s pH půdní reakcí 3,74-4,62.
Abstrakt (anglicky)
   Endangered molluscan species Bulgarica cana besides the mountain species Discus ruderatus, Clausilia cruciata a Semilimax kotulae were found in the Pstružný Potok valley, although the study localities were situated only at 770 and 655 m above sea level. Based on new data, commentary on species Columella aspera is given as the typical indicator of oligotrophic woodland habitats with soil pH 3.74-4.62.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012