Podrobnosti záznamu

Název
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
Autor
    Kožušníková, Alena
    Ščučka, Jiří
Konference
    Geologie hornoslezské pánve/6. : 11.10.2006-13.10.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
Strany
    s. 155-161
Poznámky
    Překlad názvu: Measurement of coke porosity by image analysis methods
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    coke porosity
    fluorescence microscopy
    image analysis
Klíčové slovo
    Analýzy
    Koksu
    Měření
    Metodami
    Obrazové
    Pórovitosti
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je prezentována efektivní metoda pro vizualizaci a kvantitativní analýzu pórovitosti metalurgického koksu. Metoda je založena na zpracování a analýze obrazu ve spojení s fluorescenční mikroskopií saturovaných barvených preparátů a umožňuje stanovení procentuálního zastoupení pórů v koksu, střední velikosti pórů, střední tloušťky pórových stěn a jejich distribuce.
Abstrakt (anglicky)
   An effective method for visualization and quantitative analysis of coke porosity is presented in the paper. The method is based on image processing and analysis combined with fluorescence microscopy of impregnated coloured preparations and enables the determination of percentage portion of pores in the coke, mean pore-size, mean cell-wall thickness and their distribution.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012