Podrobnosti záznamu

Název
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
Autor
    Ettler, Vojtěch
    Mihaljevič, Martin
    Šebek, Ondřej
    Vítková, Martina
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogical Magazine
Svazek/č.
    Roč. 72, č. 1
Strany
    4
Rok
    2008
Výraz tezauru
    fly ash
    leaching
    metals
    pH-stat
Klíčové slovo
    Ash
    Experiments
    Fly
    Leaching
    Lead
    Metal-contaminant
    PH-stat
    Smelter
    Using
Abstrakt (anglicky)
   Fly ash exhibits high leaching of metals in acidic region
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012