Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru
Údaj o odpovědnosti
    Milan Punčochář
Autor
    Punčochář, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
Strany
    s. 137-150
Poznámky
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.2
Skupina konspektu
    553
Klíčové slovo
    Au-W
    Kašperskohorském
    Metamorfogenní
    Mineralizace
    Revíru
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 11. 2012
Datum importu
    20. 3. 2014