Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Dolníček = Marek Slobodník = Karel Malý
Další názvy
    Metamorphosed barite mineralization from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Malý, Karel
    Slobodník, Marek, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    2 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    amfiboly
    baryt
    baryum
    chemismus minerálů
    čočka
    geneze ložiska
    hyalofán
    izotopy O
    izotopy S
    izotopy stabilní
    lokalita mineralogická
    ložisko barytu
    metagranit
    mineralogie topografická
    moravikum
    proces metamorfní
    slídy
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dolní Loučky (Žďár nad Sázavou)
    Nectava (Svitavy)
    Tišnov (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-32
    Barytová
    Brno
    Dolních
    Lomu
    Loučkách
    Metamorfovaná
    Mineralizace
    Tišnova
Abstrakt (anglicky)
   In the quarry near Dolní Loučky (20 km NW from Brno, core of the Moravian Svratka Dome) was found barite mineralization as small sills or lenses arranged conformably with schistosity of host Proterozoic metagranitoids. Mineralization is formed by barite, calcite, pyrite, rutile, Mg-amphibole and talc; in the wall rock were identified also hyalophane, Ba-muscovite and Ba-biotite. Hydrothermal alterations have not been recognized. Sulphur isotope data indicate high-temperature inorganic reduction of barite. The geological position, structures and presence of Ba-silicates indicate metamorphic reworking of the mineralization. Because relatively high temperatures (250-300 °C) are required for both reduction of sulphate and formation of Ba-silicates, we believe, that barite was affected by Variscan metamorphism.
   The described mineralization is mineralogically and isotopically very different from post-Variscan vein barite mineralization widely occurring in this area, but, in fact, it is the same as previously studied barite sill from Nectava
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012