Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
Další názvy
    Metamorphosed barite mineralization from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Malý, Karel
    Slobodník, Marek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 1
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Ba-silicates
    barite
    Moravicum
    stable isotopes
    Variscan metamorphism
Klíčové slovo
    Barytová
    Dolních
    Lomu
    Loučkách
    Metamorfovaná
    Mineralizace
    Tišnova
Abstrakt (česky)
   Barytová mineralizace v proterozoických metagranitech je tvořena barytem, kalcitem, pyritem, rutilem, Mg-amfibolem a mastkem. Její geologická pozice, struktury a přítomnost Ba-silikátů ukazují na metamorfní přepracování studované mineralizace.
Abstrakt (anglicky)
   Barite mineralization hosted in proterozoic metagranitoids is formed by barite, calcite, pyrite, rutile, Mg-amphibole and talc. The geological position, structures and presence of Ba-silicates indicate metamorphic reworking of the mineralization.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012