Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorphic development of Svinov-Vranov crystalline complex
Další názvy
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika