Podrobnosti záznamu

Název
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
Údaj o odpovědnosti
    František Staněk, Josef Honěk, Ludmila Čepelová
Další názvy
    Methodics of the creation of a model for the black coal deposit in the Upper Silesian basin, and the subsequent reserves estimation
Autor
    Čepelová, Ludmila
    Honěk, Josef
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Strany
    s. 49
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    model matematický
    programování
    uhelná sloj
    uhlí černé
    výpočet zásob
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    černouhelného
    Hornoslezské
    Ložiska
    Metodika
    Modelu
    Následný
    Pánve
    Výpočet
    Vytvoření
    Zásob
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012