Podrobnosti záznamu

Název
    Metodyka strzelań nieproduktywnych w profilaktyce tąpaniowej
Autor
    Koníček, Petr
    Przeczek, A.
Konference
    Górnicze zagrozenia naturalne 2009 (03.11.2009-06.11.2009 : Andrzychów, Polsko)
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. 4/2
Strany
    S. 247-266
Poznámky
    Překlad názvu: Methodology of Destress Rock Blasting in Rockburst Prevention
    Překlad názvu: Metodika bezvýlomových trhacích prací v protiotřesové prevenci
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    destress rock blasting
    rock burst
    underground coal mining
Klíčové slovo
    Metodyka
    Nieproduktywnych
    Profilaktyce
    Strzelań
    Tąpaniowej
Abstrakt (česky)
   Bezvýlomové trhací práce v průvodních horninách jsou v protiotřesové prevenci na černouhelných dolech české části hornoslezské uhelné pánve používány od poloviny sedmdesátých let 20. století. V průběhu 30 let byla jejich technologie dovedena na současnou vysokou úroveň, a to včetně vývoje technických prostředků a při dosažení vysoké míry bezpečnosti. Výzkumy prováděné od zahájení realizace tohoto druhu trhacích prací a získané bohaté zkušenosti umožnily zpracování metodiky bezvýlomových trhacích prací, která v souladu s platnou legislativou byla zavedena do praxe jako součást metodických postupů, zahrnujících soubor zásad a metod realizace prostředků protiotřesové prevence.
Abstrakt (anglicky)
   Destress rock blasting in adjacent rocks as a rockburst measure has been applied in colieries of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) since the half of seventies last Century. This technology was improved during 30 years of its application to contemporary high level of technology. It emerged that high level of safety for application of this method in mine is possible to guarantee. Current methodical procedure is based on the results of research and practical knowledges acquired during their using. Methodical instructions was introduced as a part of safety regulations issued by Czech Mining Authority. It includes principles and methods of realization of rockburst prevention.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012