Podrobnosti záznamu

Název
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
Další názvy
    Mikrofaciální analýza silurských a devonských typových lokalit (Barrandian, Česká republika)
Autor
    Čáp, Pavel
    Vacek, František
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Czech Geological Survey Special Papers
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    40
Rok
    2003
Výraz tezauru
    microfacies, Silurian, Devonian, Barrandian, Prague basin
Klíčové slovo
    Analysis
    Barrandian
    Czech
    Devonian
    Microfacies
    Republic
    Sections
    Silurian
    Type
Abstrakt (česky)
   Tato práce se zabývá sedimentologickým výzkumem tří stratigrafických úrovní ve svrchním siluru a spodním devonu Barrandienu (hraniční intervaly ludlow-přídolí, přídolí-lochkov, lochkov-prag) se zřetelem na koncepci Wilsona (1975). Na základě mikrofaciální analýzy v kombinaci se studiem sedimentárních textur je charakterizováno prostředí a mechanizmus vzniku karbonátových sledů.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with the sedimentological research of three stratigraphic levels in the Upper Silurian and the Lower Devonian of the Barrandian area (Ludlow-Přídolí, Přídolí-Lochkovian and Lochkovian-Pragian boundary intervals). The characterization of sedimentary environments and depositional processes is based on microfacies analysis (after Wilson 1975) combined with the study of sedimentary textures.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014