Podrobnosti záznamu

Název
    Middle Carboniferous flysch in the West Carpathians: Contribution to tectonics in the southern Slovak Ore Mts. based on results of the BRU-1 (Brusník) drilling
Další názvy
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník