Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Hradecká
Další názvy
    Microbiostratigraphical analysis of the Sn-5 Blansko borehole in the eastern part of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Hradecká, Lenka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 96-98
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    ekologie
    Foraminifera
    křída-svrchní
    labská oblast
    mikrofosílie
    turon
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    Blansko (Chrudim)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    13-42
    Analýza
    Blansko
    části
    české
    Křídové
    Mikrobiostratigrafická
    Pánve
    Pardubice
    Sn-5
    Vrtu
    Východní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012