Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
Další názvy
    The microfacies of limestones of the Ludlow-Přídolí boundary at selected localities in the Barrandian area
Autor
    Čáp, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Výraz tezauru
    Barrandian area
    limestones
    Ludlow-Pridoli boundary
    microfacies
Klíčové slovo
    Barrandienu
    Hraničního
    Intervalu
    Ludlow-přídolí
    Mikrofacie
    Oddělení
    Profilech
    Silurských
    Vápenců
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Mikrofacie vápenců, použití Wilsonova modelu v Barrandienu
Abstrakt (anglicky)
   Microfacies of limestones, application of Wilson´s model in the Barrandian area
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012