Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
Údaj o odpovědnosti
    Pavla Petrová
Další názvy
    Micropalaeontological evaluation of foraminiferal assemblages from the boreholes V-1 and V-2 situated at the ground of "Vila Tugendhat"
Autor
    Petrová, Pavla, 1972-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 28-29
Rok
    2004
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    Foraminifera
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Českého masivu
    miocén
    paleoekologie
    paleontologie
    pleistocén
    profil vrtný
    Radiolaria
    redepozice
    restaurace památky
    spraš
Geografické jméno
    Brno-Lužánky
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-32
    Areálu
    Brno
    Foraminiferových
    Mikropaleontologické
    Situovaných
    Společenstev
    Tugendhat
    V-1
    V-2
    Vily
    Vrtů
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012