Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
Autor
    Břízová, E.
    Havlíček, P.
    Hradecká, L.
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2007, -
Strany
    s. 120-123
Rok
    2008
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN sv. 2007: 978-80-7075-708-6
    Překlad názvu: Palynological and micropaleontological research of Upper Pleistocene sediments from the sand pit near Písty
    Rozsah: 4 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    foraminiferal and palynomorph redepositions
    lithology
    palynology
    Quaternary sediments
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Mikropaleontologický
    Pískovně
    Pístů
    Pleistocenních
    Sedimentů
    Svrchně
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Během studia palynologických preparátů z písčitých jílů tvořících vložky ve fluviálních sedimentech byly kromě pylů kvartérního stáří nalezeny i přeplavené spory, dinocysty a foraminifery svrchnokřídového stáří. Na základě biostratigraficky významných forem dinocyst a foraminifer se jednalo o střední turon. Zachování vápnitých schránek foraminifer v palynologických preparátech je neobvyklé, vzhledem k jejich rezistenci vůči kyselinám.
Abstrakt (anglicky)
   During palynological study of Upper Pleistocene fluvial sandy clay from the Písty sand pit redeposited Upper Cretaceous spores, dinocysts and foraminifera were found. Dinocysts and foraminifers correspond to the Middle Turonian age. The preservation of calcareous foraminiferal tests in the palynological slide is unusual due to their unexpected resistence to acids.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012