Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic
Další názvy
    Micropaleontology and fish fauna of the Subchert Member at Litenčice
Autor
    Bubík, Miroslav
    Gregorová, Růžena
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Ždánice Unit, Oligocene, Foraminifera, Pteropoda, Teleostei, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoecology
Klíčové slovo
    Fauna
    Litenčic
    Mikropaleontologie
    Podrohovcových
    Rybí
    Vrstev
Abstrakt (česky)
   Nová rybí fauna nasbíraná ve výkopu plynovodu v Litenčicích na Moravě doplnila paleoichtyologický záznam již dříve popsaný z této oblasti o jeho nejstarší část. Masový výskyt pteropodů Limacina sp. dovoluje korelaci se "spiratelovým horizontem" široce rozšířeným ve spodním oligocénu paratethydy. Sedimenty s rybí faunou se ukládaly v hypoxickém prostředí horního batyálu během snížené úrovně aragonitové lyzokliny.
Abstrakt (anglicky)
   Micropaleontology and fish fauna of the Subchert Member at Litenčice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014