Podrobnosti záznamu

Název
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
Další názvy
    Microscopic study of the silicified rocks and spongolites of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Čáp, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    silicification, spongolites, Cretaceous
Klíčové slovo
    české
    Hornin
    Křídové
    Mikroskopické
    Pánve
    Silicifikovaných
    Spongolitů
    Studium
Abstrakt (česky)
   Tato práce popisuje silicifikované horniny z české křídy. Silicifikace se vyskytuje ve dvou formách, zejména ve formě silicifikovaných bioklastů (zejména spikulí hub) a dále jako malá chalcedonová "hnízda". Větší chalcedonová "hnízda" se vyskytují v silicifikovaných vápencích s malým obsahem křemenných zrn. Spikuly hub a zrna křemene byly zdrojem křemitých gelů. Spikuly jsou často druhotně kalcifikovány.
Abstrakt (anglicky)
   Microscopic study of the silicified rocks and spongolites of the Bohemian Cretaceous Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014