Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
Autor
    Kožušníková, Alena
    Martinec, Petr
Konference
    Geologie hornoslezské pánve/6. : 11.10.2006-13.10.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
Strany
    s. 111-119
Poznámky
    Překlad názvu: Microhardness of bituminous coal from Ostrava-Karviná Coalfield - review of archive data and possibility of further development of problems
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    coal
    Microhardeness
Klíčové slovo
    černých
    Dalšího
    Dosavadní
    Mikrotvrdost
    Možnosti
    Ostravsko-karvinského
    Problematiky
    Revíru
    Rozvoje
    Stav
    Uhlí
Abstrakt (česky)
   V příspěvku jsou zpracována archivní data Vickersovy mikrotvrdosti vitrinitu uhlí z české části hornoslezské pánve a provedeno srovnání s novými experimenty. Bylo zjištěno, že pro další studium porušování je nezbytné stanovit funkční závislosti mezi Vickersovým číslem mikrotvrdosti a zatížením Vickersova indentoru v intervalu od 0,01 do 0,5 kg pro uhlí s prouhelněním v intervalu Vdaf od 10 do 36% a nízkým obsahem popela (<5-7%).
Abstrakt (anglicky)
   A review of archive data of Vickers microhardness (VHN) of vitrinite from bituminous coal from the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin and comparison with a new experiments are given. Precise determination of the regression function Vickers microhardnes number vs.load of Vickers pyramid in the interval <0,01-0,5 kg> for individual bituminous coal samples with volatile matter Vdaf in the interval <10-36%> with low ash content (<5-7%) is basic condition for subsequent studies.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012