Podrobnosti záznamu

Název
    Minerální vazba Cd v produktech vzniklých samovolným hořením uhelné hmoty (halda dolu Kateřina, Radvanice u Trutnova, Česká republika)
Další názvy
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)