Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek
Další názvy
    Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
Autor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 2-3
Rok
    1997
Poznámky
    11 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    karbonáty
    křemen
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    pedogeneze
    sádrovec
    silikáty
    spraš
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Klíčové slovo
    34-12
    Dolních
    Frakce
    Lehké
    Mineralogie
    Morfologie
    Pohořelice
    Povrchová
    Profilu
    Sprašového
    Věstonicích
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012