Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
Údaj o odpovědnosti
    Petr Dobeš, Karel Malý
Další názvy
    Mineralogy of polymetallic ore occurrences in central part of ore district Havlíčkův Brod
Autor
    Dobeš, Petr, 1960-
    Malý, Karel, 1970-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 51-85
Rok
    2001
Poznámky
    9 obr., 6 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 83-85
    il.
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Klasifikační znak
    549
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    inkluze plynokapalné
    izotopy
    kontrola zrudnění
    ložisko hydrotermální
    minerály supergenní
    moldanubikum strážecké
    parageneze
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    síra
    složení chemické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Havlíčkův Brod
    Pohled (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
    Stříbrné Hory (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
    Utín (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Klíčové slovo
    části
    Havlíčkobrodského
    Mineralogie
    Polymetalických
    Revíru
    Rudních
    Střední
    Výskytů
Abstrakt (anglicky)
   A great amount of polymetalic ore occurrences vein type in region Stříbrné Hory - Utín (ore district Havlíčkův Brod) were found. The veins usually from X to X0 cm thick and they direction is approximately NW-SE. The most common minerals are quartz, pyrite, sphalerite (up to 12 wt.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012