Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Pavel Novotný
Další názvy
    Mineralogy of Alpine-type veins at the locality Březový vrch Hill near Mladoňov (near Šumperk)
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 288-292
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 5 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    amfiboly
    chemismus minerálů
    chlority
    epidot
    kalcit
    lokalita mineralogická
    metagranit
    mineralogie topografická
    puklinatost
    silesikum
    slídy
    titanit
    turmalín
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mladoňov (Šumperk)
Klíčové slovo
    Alpského
    Březový
    Lokalitě
    Mineralogie
    Mladoňova
    Šumperka
    Typu
    Vrch
    žil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012