Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and genesis of recent submarine volcanogenic-sedimentary sulphide ores at seafloor spreading centers
Další názvy
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami