Podrobnosti záznamu

Název
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Jiří Jansa, Milan Fengl
Další názvy
    Minor elements in sulphides and chemical composition of tetrahedrite from the Harrachov barite-fluorite deposit
Autor
    Fengl, Milan
    Jansa, Jiří
    Novák, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 195-199
Rok
    1998
Poznámky
    6 tab., 21 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ložisko barytu
    ložisko fluoritu
    prvky stopové
    sulfidy
    tetraedrit
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Harrachov (Semily)
Klíčové slovo
    Baryt-fluoritového
    Chemické
    Harrachov
    Ložiska
    Minoritní
    Prvky
    Složení
    Sulfidech
    Tetraedritu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012