Podrobnosti záznamu

Název
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Daniela Schovánková
Další názvy
    Upper Paleozoic volcanites of the SW part of Intrasudetic Basin
Autor
    Schovánková, Daniela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 159-161
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    bazalt
    bazika
    chemické vlastnosti
    karbon
    prvky stopové
    vnitrosudetská pánev
Geografické jméno
    Bohdašín
    ČSFR-Čechy
    Malé Svatoňovice
Klíčové slovo
    Jz
    Křídla
    Mladopaleozoické
    Pánve
    Vnitrosudetské
    Vulkanity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012