Podrobnosti záznamu

Název
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
Autor
    Bosák, Pavel
    Hercman, H.
    Jačková, I.
    Světlík, Ivo
    Zelenka, P.
    Žák, Karel
    Živor, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2008, -
Strany
    s. 79-81
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Mlčechvosty conglomerate - dating and geochemistry of the conglomerate carbonate
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    conglomerate cement
    Middle Pleistocene
    radiocarbon dating
    river terrace
    U-series dating
Klíčové slovo
    Datování
    Geochemie
    Karbonátového
    Mlčechvostský
    Slepence
    Slepenec
    Tmelu
Abstrakt (česky)
   Poloha štěrků střednopleistocenní terasy Vltavy u Mlčechvost je cementovaná krystalickým karbonátem do podoby pevného slepence. Tmel slepence byl datován pomocí radiouhlíku a členů uranových řad. Obě metody ukázaly, že tmel slepence není holocenního stáří a že byl vytvořen v eemském iterglaciálu nebo na počátku posledního glaciálu.
Abstrakt (anglicky)
   A layer of gravel of Middle Pleistocene terrace of the Vltava River near Mlčechvosty is cemented by crystalline calcite cement into hard conglomerate. Radiocarbon and U-series dating of the cement indicate Eemian age, or an age at the beginning of the last Glacial.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012