Podrobnosti záznamu

Název
    Modelling of georelief influence on wind streaming by the use of GIS technology
Údaj o odpovědnosti
    Peter Pavličko, Miroslav Vysoudil
Další názvy
    Modelování vlivu georeliéfu na proudění větru využitím geoinformačních technologií
Autor
    Pavličko, Peter
    Vysoudil, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geographica
Svazek/č.
    Roč. 37
Strany
    s. 63-68
Rok
    2002
Poznámky
    7 obr., 5 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr.
Předmětová skupina
    geomorfologie
    klima
    model matematický
    reliéf
    systém GIS
    vítr
Klíčové slovo
    Georelief
    GIS
    Influence
    Modelling
    Streaming
    Technology
    Use
    Wind
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012