Podrobnosti záznamu

Název
    Modelling of the slope stability at Mosty u Jablunkova
Údaj o odpovědnosti
    Moftah Abuzbeda, Marian Marschalko
Další názvy
    Modelování stability svahu v Mostech u Jablunkova
Autor
    Abuzbeda, Moftah
    Marschalko, Marian
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Vol. 44, no. 1
Strany
    p. 83-92
Rok
    1998
Poznámky
    11 obr., 5 tab., 2 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    analýza konečných rozdílů
    flyšové pásmo Západních Karpat
    materiál plastický
    model matematický
    ploužení
    stabilita svahu
    úhel kritický
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mosty u Jablunkova (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    Jablunkova
    Modelling
    Mosty
    Slope
    Stability
Abstrakt (anglicky)
   Slope deformation is a world wide phenomenon. It can exist either naturally or due to human intervention. Because of its wide spread it becomes very dangerous to human life or human structures build up on areas prone to sliding. Slope stability analysis can be assisted by cooperation between geological, geophysical and geotechnical investigations. There are many different numerical techniques have been utilised in the fiels of slope deformation, such as Liminting Equilibrium, Finite Element, Finite Difference etc. The last mentioned approach has been applied to create a software named FLAC to investigate a case study of slope deformation occuring in the area of Mosty u Jablunkova in Eastern part of Czech Republic. The results of this study indicated a slope stability at minimum chesion of 5 kPa and 19° friction angle. Because of road cut that has been excavated in the slope at lower than the above-mentioned values a model indicates the clay bed is bulging out.
   When trying to establish equilibrium within the slope with road cut the cohesion of the clay bed was raised gradually up to 15 kPa where slope stability was indicated by the model
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012