Podrobnosti záznamu

Název
    Mokrá Plateau and contiguous valley of Říčka Creek: development of drainage pattern and karstic features in Cenozoic
Další názvy
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku