Podrobnosti záznamu

Název
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kudrna, Jan Bůžek
Další názvy
    Preventive measures and remedial works of slope failures in the Vsetín region
Autor
    Bůžek, Jan
    Kudrna, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Rok
    2001
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    monitoring
    sesuv
    stabilita svahu
    stabilizace
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Růžďka (Vsetín)
    Vsetín
Klíčové slovo
    25-14
    25-32
    Deformací
    Gottwaldov
    Meziříčí
    Monitoring
    Sanace
    Svahových
    Valašské
    Vsetínsku
Abstrakt (anglicky)
   So far materialized extensometric measurements at the localities Vsetín-Jasénka and Růžďka showed continuing slow movements in accumulation zones of slope deformations. The most extensive movements are expected to occur in spring months during snow melting when maximum saturation of the slope failure body with takes place
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012