Podrobnosti záznamu

Název
    Monitoring of the uranium mining industry impact on the hydrosphere in the middle part of the Svratka River basin
Další názvy
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky