Podrobnosti záznamu

Název
    Monitorování časových variací radonu
Další názvy
    Radon Volume Activity Time Series Monitoring
Autor
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
Výraz tezauru
    long term measurement
    volume radon activity
Klíčové slovo
    časových
    Monitorování
    Radonu
    Variací
Abstrakt (česky)
   Srovnání rychlosti naměřených změn aktivity dceřiných produktů Rn s rychlostí radioaktivního rozpadu.
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of the time changes in long term radon daughter products measurement and the radioactive decay rate.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012