Podrobnosti záznamu

Název
    The Morava River on maps of the III.Military Mapping in years 1876-1880: contribution to the study of fluvial dynamics
Další názvy
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice